2. 4.2017 Loket 12.miesto
23. 4.2017 Dalečín 13.miesto
4. 6. 2017 Pacov 10.miesto
2. 7. 2017 Opatov 5.miesto
16. 7. 2017 Petrovice 5.miesto
6. 8. 2017 Kaplice 5.miesto
20. 8. 2017 Stříbro 10.miesto
17. 9. 2017 Vranov 10.miesto
Priebežne v seriáli 7.miesto
made_by_pears